Toán 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Video Giải bài tập Toán 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 6 trang 24 : Với a ≥ 0, b ≥ 0, chứng tỏ √(a2 b) = a√b.

Lời giải

√(a2 b) = √(a2 ).√b = |a| √b = a√b (do a ≥ 0;b ≥ 0)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 6 trang 25 : Rút gọn biểu thức

a) √2 + √8 + √50;

b) 4√3 + √27 - √45 + √5.

Lời giải

a) √2 + √8 + √50 = √2 + √(22.2) + √(52.2)

= √2 + 2√2 + 5√2 = 8√2

b) 4√3 + √27 – √45 + √5 = 4√3 + √(32.3) - √(32.5) + √5

= 4√3 + 3√3 - 3√5 + √5 = 7√3 - 2√5

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 6 trang 25 : Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

a) √(28a4b2 ) với b ≥ 0;

b) √(72a2b4 ) với a < 0.

Lời giải

a) √(28a4b2 ) = √((2a2b)2.7) = √7 |2a2b| = 2√7a2b (do b ≥ 0)

b) √(72a2b4 ) = √((6ab2)2.2) = √2 |6ab2 | = -6√2ab2 (do a < 0)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 6 trang 26 : Đưa thừa số vào trong dấu căn

a) 3√5;

b) 1,2√5;

c) ab4√a với a ≥ 0;

d) -2ab2√5a với a ≥ 0.

Lời giải

a) 3√5 = √(32.5)=√45

b) 1,2√5 = √(1,22.5)= √7,2

c) ab4√a = √((ab4)2 a)= √(a2 b^8 a)= √(a3b8 )

d) -2ab2√5a = -√((2ab2)2.5a) = -√(4a2b4.5a)= -√(20a3b4 )

Bài 43 trang 27 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Viết các số hoặc biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 44 trang 27 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Đưa thừa số vào trong dấu căn.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

(Chú ý: Muốn đưa thừa số vào trong căn thì thừa số phải là số không âm. Chẳng hạn như ở phần b, c thì chúng ta không đưa dấu "-" vào trong căn.)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 45 trang 27 SGK Toán lớp 9 Tập 1: So sánh:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 46 trang 27 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức sau với x ≥ 0:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Với x ≥ 0 thì √3x có nghĩa. Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Với x ≥ 0 thì √2x có nghĩa. Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 47 trang 27 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(có |x + y| = x + y do x + y > 0 vì x ≥ 0, y ≥ 0 và x ≠ y)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(có |a| = a do a > 0,5 và |1 - 2a| = 2a - 1 vì 2a - 1 > 0 do a > 0,5)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết khác: