Vẽ đồ thị của các hàm số: y = x + 1; y = (1/căn 3)x + căn 3; y = căn 3x + căn 3Video Bài 31 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 31 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) Vẽ đồ thị của các hàm số

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Gọi α, β, γ lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên trục Ox.

Chứng minh rằng

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Tính số đo các góc α, β, γ.

Lời giải:

a) - Với hàm số y = x + 1

    Cho x = 0 y = 1 được A(0; 1)

    Cho y = 0 x = -1 được B(-1; 0)

Nối A, B được đường thẳng y = x + 1

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

- Với hàm số y = √3 x - √3

    Cho x = 0 => y = -√3 được E(0; -√3)

    Cho y = 0 => x = 1 được F(1; 0).

Nối E, F được đường thẳng y = √3 x - √3

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Suy ra α = 45o, β = 30o, γ = 60o

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 5 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-5-he-so-goc-cua-duong-thang-y-ax-b.jsp