Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau: y = 1/2x + 2; y = -x + 2Video Bài 30 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1- Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 30 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C.

Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ)

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Lời giải:

a) Vẽ đường thẳng y = -x + 2

    Cho x = 0 => y = 2 được C(0; 2)

    Cho y = 0 => x = 2 được A(2; 0)

Nối A, C ta được đường thẳng y = -x + 2

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

    Cho x = 0 => y = 2 được C(0; 2)

    Cho y = 0 => x = -4 được B(-4; 0)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c) Áp dụng định lí Pitago ta có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 5 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-5-he-so-goc-cua-duong-thang-y-ax-b.jsp