Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 19(trang 53 sgk Lịch Sử 6): - Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?

Trả lời:

Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân và quận Nhật Nam thuộc Châu Giao.

(trang 53 sgk Lịch Sử 6): - Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Trả lời:

Chúng vẫn thực hiện âm mưu muốn đồng hóa nhân dân ta.

(trang 53 sgk Lịch Sử 6): - Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Trả lời:

Nhà Hán giữ độc quyền về sắt để:

- Kìm hãm sản xuất.

- Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân.

(trang 54 sgk Lịch Sử 6): - Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển ?

Trả lời:

Những chi tiết chứng tỏ nền công nghiệp Châu Giao vẫn phát triển là:

- Biết dùng trâu bò kéo cày.

- Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

- Biết trồng hai vụ lúa một năm.

- Có đủ loại cây trồng, đặc biệt trồng cam, biết dùng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng".

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 19 khác:

Câu hỏi (trang 54)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


tu-sau-trung-vuong-den-truoc-ly-nam-de.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học