Bài 2 trang 54 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này là gì ?

Lời giải:

- Biết dùng trâu bò kéo cày.

- Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

- Biết trồng hai vụ lúa một năm.

- Có đủ loại cây trồng, đặc biệt trồng cam, biết dùng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng".

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 19 khác:

Câu hỏi (trang 54)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


tu-sau-trung-vuong-den-truoc-ly-nam-de.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học