Bài 3 trang 54 sgk Lịch Sử 6



Bài 3: Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta trong thời kì này.

Lời giải:

- Nghề thủ công cổ truyền phát triển:

   + Nghề rèn sắt.

   + Nghề gốm có tráng men, sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú, đám ứng nhu cầu sinh hoạt và xây nhà.

   + Nghề dệt các loại vải bằng tơ.

- Thương nghiệp nước ta thời kì này rất phát triển:

   + Các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công được đem trao đổi buôn bán ở các chợ làng.

   + Thương nhân nước ngoài có người Trung Quốc, Gia- va, Ấn Độ đến buôn bán ở Luy Lâu, Long Biên....

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 19 khác:

Câu hỏi (trang 54)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


tu-sau-trung-vuong-den-truoc-ly-nam-de.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học