Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 18(trang 50 sgk Lịch Sử 6): - Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Trả lời:

   Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu, nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 18 khác:

Câu hỏi (trang 52)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


trung-vuong-va-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-han.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học