Bài 1 trang 52 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lời giải:

- Về phía quân xâm lược Hán: thời gian – tướng chỉ huy – lực lượng – tấn công Hợp Phố - chia hai đạo thủy bộ tấn công vào đất Giao Chỉ - hợp quân ở vùng Lãng Bạc...

- Về phía quân ta: chiến đấu anh dũng ở Hợp Phố - Hai Bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc, cuộc chiến ác liệt – quân ta lùi về Cổ Loa, Mê Linh – quân ta lùi về Cấm Khê - tháng 3 – 43, Hai Bà Trưng hi sinh anh dũng – cuộc kháng chiến tiếp tục đến tháng 11 – 43 thì chấm dứt.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 18 khác:

Câu hỏi (trang 52)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


trung-vuong-va-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-han.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học