Bài 2 trang 52 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Lời giải:

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi dã nói lên :

- Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng và những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

- Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 18 khác:

Câu hỏi (trang 52)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


trung-vuong-va-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-han.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học