Bài 3 trang 66 sgk Lịch Sử 6Bài 3: Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Lời giải:

   Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ cùng đất của mình. Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình, Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 23 khác:

Câu hỏi (trang 66)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-cuoc-khoi-khoi-lon-trong-cac-the-ki-7-9.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học