Bài 2 trang 66 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Lời giải:

- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng, Mai Thúc Loan xứng đế (Mai Hắc Đế) và chịn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.

- Mai Thúc Loan liên kết với các nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 23 khác:

Câu hỏi (trang 66)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-cuoc-khoi-khoi-lon-trong-cac-the-ki-7-9.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học