Bài 1 trang 66 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi ?

Lời giải:

- Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.

- Có đường giao thông từ Trung Quốc tới Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận.

- Quân lính của bọn đô hộ ngày càng nhiều.

- Nhân dân rên xiết dưới ách đô hộ của nhà Đường.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 23 khác:

Câu hỏi (trang 66)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-cuoc-khoi-khoi-lon-trong-cac-the-ki-7-9.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học