Bài 3 trang 35 sgk Lịch Sử 6Bài 3: Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thười văn hóa Đông Sơn.

Lời giải:

- Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển, trong sản xuất có sự phân công trong lao động.

- Công cụ sản xuất phát triển hơn trước: công cụ bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, lưỡi giáo....

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 11 khác:

Câu hỏi (trang 35)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-chuyen-bien-ve-xa-hoi.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học