Bài 1 trang 35 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Em hãy điểm lại các chuyển biến chính về mặt xã hội

Lời giải:

- Sự phân công lao động đã được hình thành.

- Hình thành hàng loạt làng bản (chiềng, chạ).

- Hình thành các cụm giềng, chạ hay làng bản được gọi là bộ lạc.

- Chế độ phụ hệ thay thế chế độ mẫu hệ.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 11 khác:

Câu hỏi (trang 35)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-chuyen-bien-ve-xa-hoi.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học