Bài 2 trang 35 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế xã hội của cư dân Lạc Việt.

Lời giải:

- Kinh tế:

   + Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn.

   + Đồ đồng gần như thay thế đồ đá.

- Xã hội:

   + Sự phân công lao động hình thành và sự xuất hiện lam, bản, và bộ lạc.

   + Chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ.

   + Bắt đầu có sự phân chia giàu – nghèo.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 11 khác:

Câu hỏi (trang 35)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nhung-chuyen-bien-ve-xa-hoi.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học