Bài 3 trang 13 sgk Lịch Sử 6Bài 3: Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Lời giải:

- Nhà vua có quyền cao nhất trong mọi công việc: đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử những người có tội...

- Vua còn được coi là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 4 khác:

Câu hỏi (trang 13)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học