Bài 2 trang 13 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Lời giải:

Xã hội cổ đại phương Đông gồm nông dân công xã, quý tộc và nô lệ:

- Nông dân: là bộ phận đông đảo nhất và là lực lượng sản xuất chính.

- Vua, quý tộc là tâng lớp trên. Nắm mọi quyền hành trong xã hội, họ sống chủ yếu bóc lộ nông dân và nô lệ.

- Nô lệ chủ yếu phục vụ trong các gia dình của vua và quý tộc, thân phận của người nô lệ không khác gì con vật.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 4 khác:

Câu hỏi (trang 13)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học