Bài 1 trang 13 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Lời giải:

   Các quốc gia cổ đại phương Đông là: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 4 khác:

Câu hỏi (trang 13)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học