Giới thiệu về vua Lê Thánh TôngĐề bài: Giới thiệu một vài nét về vua Lê Thánh Tông - vị Tao Đàn đô nguyên súy.

   Là vua thứ 5 triều Lê, sinh năm 1442 và mất năm 1497, Lê Thánh Tông ở ngôi 38 năm đặt niên hiệu là Quang Thuận(1460-1469) và Hồng Đức(1470-1497).

   Các sử gia xưa nay đều ca ngợi vua Lê Thánh Tông là một người thông minh, chăm h¬ọc, tinh thông kinh, sử, thi ca, nhạc họa; là một bậc thánh đế "tư trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài đại lược".

   Thời đại Hồng Đức là thời đại hoàng kim của Đại Việt; được mùa liên tiếp, trăm họ ấm no, cùng âu ca thái bình. Bộ luật Hồng Đức, bộ Đại Việt sử ký toàn thư, Hồng Đức quốc âm thi tập, ... là thành tựu rực rỡ của triều đại Lê Thánh Tông.

   Lê Thánh Tông đã sáng lập Hội Tao Đàn, gồm có 28 văn thần( gọi là nhị thập bát tú) do vua đứng đầu, gọi là Tao Đàn đô nguyên súy. Hội Tao Đàn tổ chức nhiều cuộc xướng họa ngâm vịnh, để lại nhiều tập thơ, tiêu biểu nhất là "Hồng Đức quốc âm thi tập". Riêng vua Lê Thánh Tông để lại nhiều thơ chữ Hán và chữ Nôm, góp phần phát triển nền thi ca dân tộc và nền văn hiến Đại Việt.

   Trong bài thơ "Tự thuật", Lê Thánh Tông có viết:

"Trống dời canh còn đọc sách
Chiêng(*) xế bóng chửa thôi chầu."(Chiêng: mặt trời)

   Vũ Quỳnh (1453-1516) vị Tiến sĩ đời Hồng Đức ca ngợi Lê Thánh Tông là một bậc thánh đế: "Thiên tư cao siêu, anh minh quyết đoán, hùng tài đại lược".

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 9 hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần: