Học HTML cơ bản và nâng cao

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để phát triển các trang Web.

HTML bây giờ không còn xa lạ với bất kỳ sinh viên ngành công nghệ thông nào. Với HTML, bạn có thể tạo các trang Web từ đơn giản tới phức tạp, từ các trang hiển thị thông tin sinh viên đơn giản cho đến các trang bao gồm nhiều nghiệp vụ phức tạp. Đối với sinh viên, dù cho sau này định hướng là Back-End hay Front-End thì HTML là ngôn ngữ web bạn bắt buộc phải học.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học HTML cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

Các khái niệm HTML cơ bản

Một số vấn đề tham khảo về HTML

Loạt bài hướng dẫn học HTML cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint