Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Video Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35: Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống :

a) 1,53 Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35 | Giải toán lớp 8 1,8;

b) - 2,37 Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35 | Giải toán lớp 8 -2,41;

c) Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35 | Giải toán lớp 8;

d) Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 35 | Giải toán lớp 8.

Lời giải

a) 1,53 < 1,8;

b) - 2,37 > -2,41;

Giải bài 55 trang 34 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Các bài giải Toán 8 Tập 2 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


lien-he-giua-thu-tu-va-phep-cong.jsp