Bài 3 trang 37 SGK Toán 8 Tập 2Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Video Bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 37 SGK Toán 8 tập 2): So sánh a và b nếu:

a) a – 5 ≥ b – 5 ;     b) 15 + a ≤ 15 + b

Lời giải:

a) Vì a – 5 ≥ b – 5

⇒ a – 5 + 5 ≥ b – 5 + 5 (cộng 5 vào hai vế)

⇒ a ≥ b

Vậy a ≥ b.

b) Vì 15 + a ≤ 15 + b

⇒ 15 + a + (-15) ≤ 15 + b + (-15) (cộng -15 vào hai vế)

⇒ a ≤ b

Vậy a ≤ b.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Bài 1 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


lien-he-giua-thu-tu-va-phep-cong.jsp