Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65Bài 1: Tứ giác

Video Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65: Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, …

Hai đỉnh đối nhau: A và C, …

b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): AC, …

c) Hai cạnh kề nhau: AB và BC, …

Hai cạnh đối nhau: AB và CD, …

d) Góc: A ^ , …

Hai góc đối nhau: A ^ C ^ , …

e) Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): M, …

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): N, …

Lời giải

a) Hai đỉnh kề nhau: A và B, B và C, C và D, D và A

Hai đỉnh đối nhau: A và C, B và D

b) Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): AC, BD

c) Hai cạnh kề nhau: AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB

Hai cạnh đối nhau: AB và CD, AD và BC

d) Góc: A ^ , B ^ , C ^ , D ^ .

Hai góc đối nhau: A ^ C ^ , B ^ D ^

e) Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): M, P

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): N, Q

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 65:

a) Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác

b) Vẽ tứ giác ABCD tùy ý. Dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác, hãy tính tổng A + B + C + D

Lời giải

a) Định lý tổng ba góc trong tam giác được phát biểu như sau:

Trong một tam giác, tổng ba góc là 180o.

b)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xét ΔABC có: A 1 ^ + B ^ + C 1 ^ =180° (Định lý tổng ba góc trong tam giác) (1)

Xét ΔADC có: A 2 ^ + D ^ + C 2 ^ =180° (Định lý tổng ba góc trong tam giác) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: A 1 ^ + B ^ + C 1 ^ + A 2 ^ + D ^ + C 2 ^ =180°+180°

A 1 ^ + A 2 ^ + B ^ + D ^ + C 1 ^ + C 2 ^ =360°

A 1 ^ + A 2 ^ = A ^ , C 1 ^ + C 2 ^ = C ^

A ^ + B ^ + C ^ + D ^ =360° .

Các bài giải Toán 8 Tập 1 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


tu-giac.jsp