Bài 61 trang 99 Toán 8 Tập 1Video Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 61 (trang 99 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài 61 trang 99 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Ta có: I là trung điểm của AC 

E đối xứng với H qua I ⇒ IE = IH

⇒ I là trung điểm HE

Xét tứ giác AHCE, có

AC ∩ HE = {I} là trung điểm của AC và HE.

⇒ AHCE là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Ta lại có : H ^ = 90 0

⇒ AHCE là hình chữ nhật (đpcm).

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 9 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


hinh-chu-nhat.jsp