Bài 58 trang 99 Toán 8 Tập 1Video Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 58 (trang 99 SGK Toán 8 Tập 1): Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Trong hình chữ nhật ABCD ta luôn có A ^ = B ^ = C ^ = D ^ = 90 0

Xét tam giác vuông ADC, có: AC2 = AD2 + DC2

d2 = a2 + b2 (định lý Py – ta – go)

Với a = 5, b = 12

d 2 = 5 2 + 12 2 d= 5 2 + 12 2 = 169 =13

Với b= 6 ,d= 10

10 2 = a 2 + 6 2 10= a 2 +6 a 2 =106=4a= 4 =2

Với a= 13 ,d=7

7 2 = 13 2 + b 2 49=13+ b 2 b 2 =4913=36b= 36 =6

Vậy ta có bảng sau:

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Kiến thức áp dụng

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 9 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


hinh-chu-nhat.jsp