Bài 24 trang 106 SBT Toán 7 Tập 1Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 24 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Kiểm tra xem trong các hình dưới đây, các đoạn thẳng nào song song với nhau?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Lời giải:

Hình a: AB // CD

Hình b: EG // FH

Hình c: AB //CD// A’B’ //C’D’

AD //BC // A’D’ //B’C’

AA’ // BB’ //CC’ //DD

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 4 Chương 1 Hình Học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-4-hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học