Bài 4.2 trang 107 SBT Toán 7 Tập 1Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 4.2 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D1 ) ; ∠(D2 ) ; ∠(D3 ) ; ∠(D3và giải thích cách tìm.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Lời giải:

∠D2 = 39° vì là góc đồng vị với ∠E = 39°.

∠D4 = 39° vì là góc đối đỉnh với ∠D2.

∠D3 = 141° vì bù với góc ∠D4.

∠D1 = 141° vì là góc đối đỉnh với ∠D3.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 4 Chương 1 Hình Học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-4-hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học