Bài 23 trang 106 SBT Toán 7 Tập 1Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 23 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm thế nào để nhận biết a // b?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b

b. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

c. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

Lời giải:

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a. Đúng

b. Đúng

c. Đúng

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 4 Chương 1 Hình Học khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-4-hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học