Bài 11 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Giải Bài 11 trang 20 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 11 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Điền vào bảng sau:

Biểu thức Giá trị biểu thức tại
x = -2 x = -1 x = 0 x = 1 x = 2
3x – 5
x2
x2 – 2x + 1

Lời giải:

Thay lần lượt các giá trị của x vào mỗi biểu thức, ta có bảng sau:

Biểu thức

Giá trị biểu thức tại

x = –2

x = –1

x = 0

x = 1

x = 2

3x – 5

–11

–8

–5

–2

1

x2

4

1

0

1

4

x2 – 2x + 1

9

4

1

0

1

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học