Bài 10 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Giải Bài 10 trang 20 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 10 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x (m), chiều rộng y (m) (x, y > 4). Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m.

a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?

b) Tính diện tích khu đất trồng trọt biết x = 15m, y = 12m.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

a) Chiều dài khu đất trồng trọt là: x – 4 (m).

Chiều rộng khu đất trồng trọt là: y – 4 (m).

b) Diện tích khu đất trồng trọt là: (x – 4)(y – 4) (m2) (1)

Thay x = 15m, y = 12m vào (1), ta có:

S = (15 – 4)(12 – 4) = 11.8 = 88 (m2)

Vậy với x = 15 m, y = 12 m thì diện tích khu đất còn lại để trồng trọt là 88m2.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học