Câu c2 trang 134 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Câu c2 (trang 134 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Dựa vào quy tắc momen lực, hãy lí giải hiện tượng hai người đẩy cửa ở hình 29.2.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Vì momen lực có độ lớn bằng tích của lực với cánh tay đòn nên mặc dù chú bé có lực tác dụng nhỏ hơn nhưng cánh tay đòn của lực lớn hơn (hình vẽ cho thấy vị trí điểm đặt lực xa trục quay hơn bố) nên kết quả lực nhỏ có thể cản được lực lớn hơn.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 29 chương 3 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 135)

Giải Bài tập (trang 136)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-29-momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-co-truc-quay-co-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học