Bài 2 trang 136 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 2 (trang 136 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một thanh chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 210N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2m (Hình 29.7). Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Trọng lực Pcó tác dụng làm quay thanh theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, lực Fcó tác dụng làm quay thanh theo chiều kim đồng hồ.

Chọn chiều quay dương là chiều kim đồng hồ, ta có:

Để thanh nằm cân bằng: -MP + MF = 0

Hay –P.dp + F.dF = 0

↔ P.dp = F.dF

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 29 chương 3 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 135)

Giải Bài tập (trang 136)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-29-momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-co-truc-quay-co-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học