Bài 1 trang 136 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Bài 1 (trang 136 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm vật rắn quay quanh trục?

A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

B. lực có giá song song với trục quay

C. lực có giá cắt trục quay

D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

Lời giải:

Chọn D

Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay khi đó cánh tay đòn d của lực sẽ khác không nên momen lực khi đó khác không sẽ có tác dụng làm quay vật rắn.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 29 chương 3 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 135)

Giải Bài tập (trang 136)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-29-momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-co-truc-quay-co-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học