Vẽ đồ thị của hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: y = 2/3x + 2; y = -3/2x + 2Video Bài 25 trang 55 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 25 trang 55 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) Vẽ đồ thị của hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b, Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Điểm M có tung độ y = 1 nên hoành độ là

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Điểm N có tung độ y = 1 nên hoành độ là

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-duong-thang-song-song-va-duong-thang-cat-nhau.jsp