Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 26(trang 71 sgk Lịch Sử 6): - Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

   Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam, nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

(trang 71 sgk Lịch Sử 6): - Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

- Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

- Cuộc sống của người Việt do người Việt tựu cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

- Những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

(trang 72 sgk Lịch Sử 6): - Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

   Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích: kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với quân xâm lược.

(trang 73 sgk Lịch Sử 6): - Dựa và lược đồ (SGK, trang 72), em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Trả lời:

- Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, tháng 3 – 931, không đầy nửa năm, sau cuộc xâm lược của Nam Hán, từ Ái Châu, Dương Đình Nghệ đem quân ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

- Quân cứu viện đến, Dương Đình Nghệ chủ động đem quân ra ngoài thành tấn công, quân địch tan vỡ, tướng chỉ huy của địch Trình Bảo bị giết chết. Đạo quân cứu viện của giặc bị tiêu diệt.

- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 26 khác:

Câu hỏi (trang 73)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cuoc-dau-tranh-gianh-quyen-tu-chu-cua-ho-khuc-ho-duong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học