Bài 2 trang 73 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?

Lời giải:

- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

- Khẳng định nhân dân ta từ đời này sang đời khác sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho dân tộc khi kẻ thù kéo đến xâm lược.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 26 khác:

Câu hỏi (trang 73)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cuoc-dau-tranh-gianh-quyen-tu-chu-cua-ho-khuc-ho-duong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học