Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 15(trang 43 sgk Lịch Sử 6): - Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỉ III – II TCN ở nước Âu Lạc?

Trả lời:

- Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc to lớn vào thời điểm cách đây hơn 2000 năm, khi trình độ kĩ thuật chung còn rất thấp kém.

- Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc độc đáo và sáng tạo của nhân dân Âu Lạc , có vai trò như một căn cứ quân sự lợi hại và là một vị trí phòng thủ kiên cố.

- Thành Cổ Loa còn thể hiện trình độ phát triển cao của nước Âu Lạc, được xem là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ.

(trang 44 sgk Lịch Sử 6): - Em thử nêu những đặc điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Trả lời:

- Giống nhau:

   + Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

   + Tuy còn đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản đất nước.

- Khác nhau: Thời Âu Lạc, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc hơn.

(trang 45 sgk Lịch Sử 6): - Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?

Trả lời:

   Truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói về việc sau nhiều lần đánh không được nước ta, Triệu Đà đã dùng mưu kế: giả vờ xin hòa và tìm cách chia rẽ nội bộ nước ta. Do nhẹ dạ, cả tin, cha con An Dương Vương đã mắc mưu kẻ thù, chịu để mất nước.

(trang 45 sgk Lịch Sử 6): - Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Trả lời:

Sự thất bại của An Dương Vương để lại bài học vô cùng quý báu:

- Tinh thần cảnh giác không mắc mưu kẻ thù.

- Chuẩn bị lực lượng mạnh, vũ khí tốt.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng mới có đủ sức mạnh chống ngoại xâm.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 15 khác:

Câu hỏi (trang 46)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nuoc-au-lac-tiep.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học