Bài 2 trang 46 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Triệu Đà.

Lời giải:

Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương gồm các nguyên nhân chính sau:

- An Dương Vương thiếu cảnh giác, thiếu sáng suốt.

- Chủ quan nghĩ là Triệu Đà thực lòng hòa hiếu.

- Mất cảnh giác để Trọng Thủy vào cung, do đó hắn đánh tráo được nỏ thần.

- Yêu con mù quáng, quá tin vào nỏ thần, tự mãn với chiến thắng.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 15 khác:

Câu hỏi (trang 46)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nuoc-au-lac-tiep.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học