Bài 3 trang 60 sgk Lịch Sử 6Bài 3: Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Lời giải:

   Từ "Vạn Xuân" đặt tên cho nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 21 khác:

Câu hỏi (trang 60)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


khoi-nghia-li-bi-nuoc-van-xuan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học