Bài 2 trang 60 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Lời giải:

   Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập triều đình với hai ban văn võ.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 21 khác:

Câu hỏi (trang 60)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


khoi-nghia-li-bi-nuoc-van-xuan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học