Bài 2 trang 69 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa.

Lời giải:

* Văn hóa:

   - Người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

   - Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

   - Người Chăm sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp Chàm, đền, tượng,...

   - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

* Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

   - Biết dùng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò.

   - Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và buôn bán với người nước ngoài.

   - Khai thác lâm thổ sản, đánh cá...

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 24 khác:

Câu hỏi (trang 69)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nuoc-champa-tu-the-ki-2-den-the-ki-10.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học