Bài 1 trang 69 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ?

Lời giải:

- Sự thành lập: Nước Cham-pa được thành lập năm 192- 293. Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.

- Sự phát triển: từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn: phía Bắc đến Hoành Sơn, phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam).

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 24 khác:

Câu hỏi (trang 69)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nuoc-champa-tu-the-ki-2-den-the-ki-10.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học