Bài 2 trang 49 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu (SGK trang 49)

Lời giải:

- Dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán, nhân dân ta khắp nơi đã sẵn sàng nổi dậy. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân cả nước đều hưởng ứng , khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi.

- Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta được.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 17 khác:

Câu hỏi (trang 49)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học