Bài 1 trang 49 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Lời giải:

- Đất nước: Nhà Hán chia Âu Lạc thành 3 quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

   + Đứng đầu châu là Thứ sử.

   + Đứng đầu quận là Thái úy (coi việc chính trị), Đô úy (coi việc quân sự). Tất cả đều là người Hán.

   + Đứng đầu huyện là Lạc tướng (người Việt trị dân như cũ).

- Nhân dân:

   + Nộp những thứ thuế, những sản vật quí như ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi... để cổng nạp cho nhà Hán.

   + Bắt nhân dân theo phong tục người Hán.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 17 khác:

Câu hỏi (trang 49)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cuoc-khoi-nghia-hai-ba-trung.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học