Bài 2 trang 19 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải:

- Sáng tạo ra lịch (Dương lịch) :tính được 1 năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng.

- Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c.

- Đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như toán học, thiên văn, vật lí, triết học, lịch sử, địa lí...với các nhà khoa học nổi tiếng như Ta-let, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít....

- Các công trình kiế trúc và điêu khắc như đền Pác-tê-nông ở A-ten, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô...

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 6 khác:

Câu hỏi (trang 19)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


van-hoa-co-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học