Bài 1 trang 19 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại.

Lời giải:

- Tạo ra chữ viết (chữ tượng hình) và số

- Sáng tạo ra lịch (Âm lịch), làm đồng hồ đo thời gian.

- Toán học: nghĩ ra phép đếm, số pi.

- Xây dựng nên các công trình kiến trúc đồ sộ: kim tự tháp Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà...

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 6 khác:

Câu hỏi (trang 19)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


van-hoa-co-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học