Bài 2 trang 16 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Lời giải:

    "Xã hội chiếm hữu nô lệ" là một xã hội có 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ, trong đó, chủ nô là giai cấp thống trị,có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ; nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 5 khác:

Câu hỏi (trang 16)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cac-quoc-gia-co-dai-phuong-tay.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học