>

Bài 1 trang 16 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải:

    Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành vào khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, ở miền Nam Âu, trên các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 5 khác:

Câu hỏi (trang 16)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cac-quoc-gia-co-dai-phuong-tay.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học