Thư viện C chuẩn (C Standard Library)

C là một ngôn ngữ lập trình máy tính mục đích chung, thủ tục được phát triển bởi Dennis M. Ritchie năm 1972 tại thư viện Bell Telephone Lab để phát triển hệ điều hành Unix.

C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng phổ biến nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rất rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại.

Thư viện C chuẩn (C Standard Library) là một tập hợp các hàm, hằng và header file như <stdio.h>, <stdlib.h>, <math.h>, <string.h> ... đã được xây dựng sẵn. Để sử dụng các hàm, hằng hay các macro đã được xây dựng sẵn trong C, bạn cần bao các header file này ở phần đầu chương trình của bạn.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Thư viện C chuẩn:

MỤC LỤC

Các Thư viện C chuẩn (C Standard Library)

Tài liệu C tham khảo

Loạt bài hướng dẫn Thư viện C chuẩn (C Standard Library) của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Trong quá trình thực hiện loạt bài Thư viện C chuẩn (C Standard Library) có thể khó tránh khỏi một số điều sai sót, do đó chúng mình rất cần sự phản hồi và sự đóng góp ý kiến từ các bạn để loạt bài Thư viện C chuẩn (C Standard Library) và các loạt bài khác được hoàn thiện hơn.

hoconline Team chân thành cảm ơn và chúc các bạn học tốt !!!

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại hoconline: