Học Struts 2 cơ bản và nâng cao

Struts 2 Framework được sử dụng để phát triển ứng dụng web dựa trên MVC. Struts Framework đầu tiên được tạo bởi Craig McClanahan và được bảo trợ bởi Apache Foundation vào tháng 5/2000 và Struts 1.0 được công bố vào tháng 6/2001. Phiên bản hiện tại là Struts 2.3.16.1 được công bố 2/3/2014.

Struts 2 là sự kết hợp của Webwork Framework và Struts 1. Struts 2 không phải là phiên bản tiếp theo của Struts 1.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Struts 2 cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

Struts 2 cơ bản

Cấu hình file với struts.xml

Cấu hình file không dùng struts.xml

Core Component trong Struts 2

Struts 2 nâng cao

Giới thiệu Validation Framework

Giới thiệu Interceptor

Tích hợp Struts 2

Tag trong Struts 2

Một số ứng dụng Struts2 đơn giản

Loạt bài hướng dẫn học Struts 2 cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Các bài học Struts 2 phổ biến khác tại hoconline: